Chuyên mục: Fan Club

Một câu lạc bộ fan hâm mộ là một nhóm dành riêng cho nhóm người nổi tiếng, hoặc ý tưởng. Hầu hết các câu lạc bộ fan hâm mộ được điều hành bởi những người hâm mộ dành thời gian và nguồn lực đáng kể để hỗ trợ họ.